Enter your search terms:
Top
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Spread the love

Για έκδοση δελτίου αθλητή (μία για κάθε άθλημα):
1. Συμπλήρωση φόρμας (επισυνάπτεται)
2.Ιατρική Βεβαίωση για άσκηση αθλητικής δραστηριότητας
3.Τρεις φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας, κατά προτίμηση έγχρωμες)
4. Φωτοτυπία ταυτότητας.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ ΤΡΙΑΘΛΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ RUGBY LEAGUE

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΟΜΟΠ

– Αίτηση του σωματείου για εγγραφή ως μέλους της ΕΟΜΟΠ 

– Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης/διαταγής του οικείου δικαστηρίου  περί αναγνώρισης του σωματείου 

– Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του σωματείου με επ’  αυτού βεβαίωση καταχώρησης και εγγραφής στα βιβλία σωματείων του οικείου  Πρωτοδικείου, όπου φαίνεται ότι πρόκειται περί αθλητικού σωματείου 

– Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν εσωτερικών κανονισμών του σωματείου 

– Γραπτή δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου ότι αποδέχεται  ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και των κανονισμών της ΕΟΜΟΠ 

– Πίνακας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, στον οποίο  αναγράφεται η ιδιότητα, η διεύθυνση και το επάγγελμα των μελών 

– Ονομαστική κατάσταση που περιλαμβάνει είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές,  μαζί με τις αιτήσεις του για εγγραφή στο μητρώο αθλητών της ΕΟΜΟΠ 

– Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ορισμό τακτικού και  αναπληρωματικού αντιπροσώπου στην ΕΟΜΟΠ  

– Απόδειξη του Ταμείου της ΕΟΜΟΠ για την καταβολή από το σωματείου του  προβλεπόμενου παραβόλου εγγραφής 100 ευρώ και της προβλεπόμενης ετήσιας  συνδρομής 10 ευρώ 

– Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού  Συμβουλίου και ειδικώς για τις αρχαιρεσίες που έχουν γίνει μετά τις 22.11.2019,  έγγραφο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου για διορισμό Δικαστικού  Αντιπροσώπου στις αρχαιρεσίες αυτές 

– Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για συγκρότησή του σε σώμα 

– Τυχόν επιπροσθέτως απαιτούμενα με βάση το άρθρο 7 παρ. 8 του ν.  2725/1999 δικαιολογητικά, π.χ. κατά περίπτωση απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή  Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία, για την  ίδρυση του τυχόν μη προβλεπόμενου στο καταστατικό κλάδου άθλησης του  μοντέρνου πεντάθλου ή/και του τριάθλου ή/και του ράγκμπυ λιγκ. 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να υποβληθούν νομίμως υπογεγραμμένα  από τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να τα υπογράψουν, με αναφορά  ονοματεπωνύμων των υπογραφόντων, και νομίμως σφραγισμένα.

.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΡΙΑΘΛΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ RUGBY LEAGUE